BMI

Your BMI is

Powered by the BMI Calculator

*De BMI calculator is alleen voor volwassenen.

Heb ik een gezond gewicht?
Ben je te zwaar of juist te licht? Of je een gezond gewicht hebt, kan je meten met de Body Mass Index (BMI) én je middelomtrek.
Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht en obesitas meer kans hebben op ernstige ziekten. Dit zijn bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Ondergewicht kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. De BMI geeft de verhouding weer tussen je gewicht en je lengte.

BMI, Normering

Onder 18.5 Ondergewicht. Neem contact op met Purity.
18.5 – 25 Normaal
25 – 27 Licht overgewicht. Neem contact op met Purity.
27 – 30 Matig overgewicht. Neem contact op met Purity.
30 – 40 Ernstig overgewicht. Neem contact op met uw huisarts.
Boven 40 Ziekelijk overgewicht. Neem contact op met uw huisarts.

 

MIDDELOMTREK
Uw Body Mass Index zegt niets over hoe het vet over het lichaam verdeeld is. Bij de één zit het rond de middel, bij de ander op de billen en heupen. Iemand met een goed BMI maar wel veel buikvet loopt gezondheidsrisico’s. Door jouw middelomtrek te meten weet je hoe het met jouw buikvet is. De middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. De middelomtrek is onafhankelijk van de lengte maar hangt nauw samen met de BMI en het totale gehalte lichaamsvet.
Buikvet en gezondheid
Veel buikvet is een belangrijke risicofactor voor diabetes type II en hart- en vaatziekten.
Hoe meet je jouw middelomtrek?
Op deze manier kan je het beste jouw middelomtrek bepalen: Meet op het smalste deel van het middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen.

Mannen vrouwen Normering:
tussen 79 en 94cm tussen 68 en 80cm probeer op gewicht te blijven (geen verhoogd risico)
tussen 94 en 102cm tussen 80 en 88cm blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico maar de gevarenzone komt in beeld)
102cm of meer 88cm of meer probeer af te vallen (verhoogd risico)

MANNEN EN VROUWEN
tussen 79 en 94cm tussen 68 en 80cm probeer op gewicht te blijven (geen verhoogd risico)
tussen 94 en 102cm tussen 80 en 88cm blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico, maar de gevarenzone komt in beeld)
102cm of meer 88cm of meer probeer af te vallen (verhoogd risico)
Is de middelomtrek bij mannen kleiner dan 79cm, dan is er sprake van ondergewicht.
Bij vrouwen is dat het geval bij een middelomtrek kleiner dan 68cm. Deze waarden corresponderen met een BMI van < 18,5

Top